ข่าวอนุบาลท่าแซะ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบความสามารถทางด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 นายวิมาน ดีทองหลาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบความสามารถทางด้ านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ o-net 2562

โรงเรียนอนบุาลท่าแซะได้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ชัยชนะ o-net โดย ศน.สดไส กาบกลอน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 เข้าร่วมจำนวน 300 คน

รับมอบเสื้อเหลือง

นางเบ็ญจวรรณ ชื่นแดง ผู้ปกครอง ด.ญ.อรวรรณ  ชื่นแดง ได้มอบเสื้อเหลืองสำหรับนักเรียนให้กับนักเรียน อนุบาลท่าแซะ จำนวน 428 ตัว โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ขอขอบคุณครับ  

ส่งคุณครูพี่เลี้ยง

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ เดินทางไปส่งคุณครู นัดดา เพ็ชรคีรี เดินทางไปรับตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 บ้านเนินสันติ

คณะกรรมการประเมินโครงการออมทรัพย์ออมความดี

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะเข้ารับการประเมินโครงการธนาคารออมทรัพย์ออมความดี โดยสหกรณ์ครูจังหวัดชุมพร

1 2 3 4