ภาพกิจกรรม

กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ และ ผู้ปกครองพร้อมด้วยผู้มีเกียจมาร่วมงาน

1 2 3 6