กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะได้จัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงปลาดุกโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระกานงานพื้นฐานอาชีพ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทัศนศึกษานอกสถานที่

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ นำนักเรียนชั้นอนุบาลทัศนศึกษาสถานที่สำคัญใน อำเภอท่าแซะ ได้แก่ สถานีตำรวจ สถานีอำเภอ และวัดศรีสุเทพ

กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ นำนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล – ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและรับฟังการบรรยายธรรม ณ วัดศรีสุเทพ

1 2 3 10