กิตติพงษ์ น้อยจีน

กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะได้จัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงปลาดุกโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระกานงานพื้นฐานอาชีพ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทัศนศึกษานอกสถานที่

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ นำนักเรียนชั้นอนุบาลทัศนศึกษาสถานที่สำคัญใน อำเภอท่าแซะ ได้แก่ สถานีตำรวจ สถานีอำเภอ และวัดศรีสุเทพ

กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ นำนักเรียนในระดับชั้น อนุบาล – ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนและรับฟังการบรรยายธรรม ณ วัดศรีสุเทพ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบความสามารถทางด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 นายวิมาน ดีทองหลาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบความสามารถทางด้ านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

1 2 3 16