กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก โครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนอนุบาลท่าแซะได้จัดกิจกรรมโครงการเลี้ยงปลาดุกโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระกานงานพื้นฐานอาชีพ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา

Comments

comments