ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบความสามารถทางด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 นายวิมาน ดีทองหลาง ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบความสามารถทางด้

านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

Comments

comments